Workshops ‘Op zoek naar Geld’ en ‘Handig met sociale media’

Impressieverslag workshops      

Het was weer volle bak tijdens de twee workshop die de Gelderse Natuurmakers op 2 december 2019 organiseerden voor Gelderse groene initiatieven. Dit keer samen met de Leefbaarheidsalliantie Gelderland op het provinciehuis in Arnhem. Na een welkom en korte introductie van het netwerk Gelderse Natuurmakers door Irini Salverda (Wageningen UR) vertelde René van Eijden van de provincie Gelderland over de regeling Burgerbetrokkenheid voor natuur, groen en landschap. Ook ging hij in op de nieuwe mogelijkheid binnen deze regeling voor crowdfunding en matchfunding van groene initiatieven. Daarna volgden de deelnemers de workshop van hun keuze: ‘Op zoek naar Geld’ of ‘Handig met Sociale media’.


Op zoek naar Geld – door Ellen Oomen en Iduna Obbema (adviseurs Leefbaarheidsalliantie Gelderland)

In deze workshop zijn deelnemers wegwijs gemaakt in financieringsland. Via het spel ‘Gek Op Geld’ bespraken de deelnemers de voor- en nadelen van de verschillende vormen van financiering: Fondsen, sponsoring, crowdfunding, fondsenwervende events en contracten. Het is geen spel om te winnen, maar een manier om tips en ervaringen uit te wisselen. Duidelijk werd dat er veelal gekozen wordt voor een combinatie van financieringsstromen. De ervaring leert ook dat bij veel subsidies en fondsen co-financiering wordt gevraagd (soms aangeduid als ‘eigen’ geld). Velen hebben ervaring in het stapelen van financiering en geven daarbij aan dat ze ook duidelijk zijn in de aanvragen dat ze bepaalde zaken bij het ene fonds aanvragen en andere zaken bij het andere fonds. Deze eerlijkheid en duidelijkheid maken de projectplannen vaak sterker en ook merkt men dat er soms uitwisseling is tussen fondsen. Voor het type financiering is het ook erg belangrijk om te kijken wat voor type initiatiefnemer je bent en wat voor type initiatief het is. Zo werd aangegeven dat voor een magazine van de buurt, het eigenaarschap en de financiering bewust wordt gezocht bij de dorpelingen en de financiering niet wordt georganiseerd door reclame in de magazine door een grote supermarkt. In de tweede helft van de workshop gingen deelnemers concreet aan de slag met een opdracht waarin vervolgstappen werden geadresseerd om geld te verwerven. Daarbij werd opgemerkt dat geld ophalen voor iets nieuws over het algemeen makkelijker is dan geld ophalen voor beheer en onderhoud en ook ‘onge-oormerkt’ geld, bijvoorbeeld voor koffie en thee tijdens bijeenkomsten of benzine voor de maaimachines is soms moeilijker te verkrijgen.

Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met EllenOomen@zorgbelanginclusief.nl


Handig met Sociale Media – door Aviva Nethe (adviseur Leefbaarheidsalliantie Gelderland)

In deze workshop gingen deelnemers aan de slag met een strategie om mensen te betrekken bij hun initiatief via sociale media. Er was eerst een introductie van ‘facts and figures’ over sociale media. Deze cijfers blijken super veranderlijk. Het gebruik van Twitter en Facebook daalt momenteel licht, Instagram is nu de grote winnaar. Ook Pinterest is in opkomst. Maar de trend blijft dat sociale media enorme invloed hebben op ons dagelijks leven en de organisatie van onze samenleving. Het kan dus heel veel meerwaarde hebben om over je initiatief op sociale media te communiceren, want de mensen die je nodig hebt zijn bijna allemaal op de of ander wijze te bereiken via deze kanalen. Ook werd concreet laten zien hoe je een account aanmaakt en berichten post op verschillende sociale media kanalen. Maar de nadruk lag op het begrijpen van hoe de verschillende sociale media werken en het bedenken van hoe je die het beste kan inzetten voor jouw doelgroep en doel. Belangrijke keuzes om te maken voordat je daadwerkelijk op je laptop of telefoon aan de slag gaat. Tijdens de workshops maakten drie initiatieven een plan van aanpak voor hoe zij sociale media willen gaan inzetten om hun doelgroep te bereiken. Mooi was om te zien dat de andere deelnemers heel actief meedachten. Eyeopener bleek dat verschillende groepen die je wilt bereiken ook op verschillende media actief zijn. En daardoor beter op een andere manier en in een andere frequentie aangesproken kunnen worden. Een ander leerpunt was dat je je doelgroep soms beter ook via influencers, die wel veel op sociale media zitten, kunt bereiken.

Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met AvivaNethe@zorgbelanginclusief.nl

 

Delen? Graag!