Online leerbijeenkomst over mogelijke rechtsvormen voor groene burgerinitiatieven

Op woensdag 21 april 2021 organiseert Gelderse Natuurmakers samen met Nysingh advocaten en notarissen een online bijeenkomst voor Gelderse groene burgerinitiatieven over mogelijke rechtsvormen, zoals een stichting, vereniging of coöperatie. Met deze rechtsvormen kun je afspraken vastleggen over verantwoordelijkheden, mandaten, besluitvorming, vertegenwoordiging en aansprakelijkheid van betrokkenen. Dat is van belang voor het functioneren van je burgerinitiatief, maar vaak ook voor het vinden van financiering. Maar welke keuzes maak je hierin?

Tijdens deze bijeenkomst vertelt Carola van Andel, advocaat bij Nysingh, over haar persoonlijke ervaring met het oprichten van een coöperatie voor de Herenboeren, een bewonersinitiatief in Arnhem. Vervolgens legt kandidaat-notaris Bram Mulder ten Kate van Nysingh uit wat de verschillen zijn tussen rechtsvormen zoals de vereniging, stichting of coöperatie. Wanneer gebruik je welke vorm en waar moet je op letten? En als je statuten moet opstellen, wat kan je daar dan allemaal in kwijt? Maar er is ook veel ruimte om je eigen vragen in te brengen en je kunt ook leren van de vragen en voorbeelden die andere deelnemers inbrengen.

Wil je deelnemen aan deze bijeenkomst?
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 21 april van 13:00 tot 14:30 uur via MS Teams. Meld je uiterlijk 14 april aan via Irini.Salverda@wur.nl. Je krijgt van te voren een MS Teams linkje toegestuurd waarmee je kunt deelnemen.

Wil je een vraag inbrengen?
Mail deze dan voor 8 april. Dan nemen we deze mee in onze voorbereiding en kunnen we er tijdens de bijeenkomst zo goed mogelijk op ingaan. Stel je vraag concreet en geef een korte schets van je initiatief, doel en huidige situatie.

Nysingh verzorgt haar bijdrage aan deze bijeenkomst vanuit haar MVO-beleid, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.

Delen? Graag!