Over het netwerk

Het netwerk Gelderse Natuurmakers bestaat uit mensen en organisaties die op de een of andere manier willen samenwerken aan initiatieven om natuur in brede zin in Gelderland te ontwikkelen of beheren. Zowel initiatiefnemers als faciliterende organisaties kunnen aanhaken en met elkaar uitwisselen over hoe je dat als burgerinitiatief kunt doen, wat je dan kunt tegenkomen en hoe je daar mee om kunt gaan.

De ‘infrastructuur’ voor het netwerk Gelderse Natuurmakers wordt georganiseerd door Wageningen Environmental Research. In samenwerking met LaVerbe en De PeerCreatie worden digitale uitwisseling en fysieke bijeenkomsten georganiseerd. Contactpersoon: Irini Salverda (Irini.salverda@wur.nl).

Gelderse Natuurmakers wordt mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland. De provincie probeert op verschillende manieren Gelderlanders te ondersteunen bij hun ideeën en initiatieven om Gelderland groener en mooier te maken. Onder andere vanuit de subsidieregeling Burgerbetrokkenheid voor natuur, groen en landschap. Contactpersoon voor de achtergrond van deze regeling is Rene van Eijden (r.van.eijden@gelderland.nl).