Bijeenkomsten

Uitnodiging inspiratiebijeenkomst 26 juni 2019:  Succesvol verbinden! Leren van aanpak groen burgerinitiatief Doetebol in Doetinchem

Wil je meer weten over hoe je als groen initiatief vrijwilligers aan je kunt verbinden, waardevolle relaties kunt leggen met maatschappelijke partners, en elkaars natuurlijke toegevoegde waarde beter kunt aanspreken? En wil je horen hoe je als overheid via ‘sturen is loslaten’ op inspirerende wijze met groene initiatieven kunt samenwerken? Kom dan naar de inspiratiebijeenkomst op woensdag 26 juni van 13:00 tot 17:00 uur in belevingspark Doetebol in Doetinchem!

Deze bijeenkomst is bedoeld voor Gelderse groene maatschappelijke initiatieven, overheden en andere organisaties die een rol zien voor zichzelf in het samen creëren van Gelderse natuur.

Gelderse Natuurmakers organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met Stichting Doetebol, Leefbaarheidsalliantie Gelderland en Gemeente Doetinchem.

Meld je uiterlijk 20 juni aan via Irini.Salverda@wur.nl. We hanteren deze keer een maximum ten behoeve van optimale uitwisseling in niet al te grote groepen, dus wacht niet te lang met aanmelden.

Programma

13:00    Inloop met koffie en thee geserveerd door medewerkers van Elver

13:30   Plenair programma

Welkom door Irini Salverda (Gelderse Natuurmakers) en Vanessa Schroer (Stichting Doetebol)

René Reumer (bestuurslid Doetebol) en Ingrid Lambregts (wethouder gemeente Doetinchem) vertellen over de aanpak van Doetebol op basis van meervoudige waardecreatie en over in verbinding loslaten als aanpak van de gemeente

14:15    Ronde 1: Keuze uit een van de workshops in het belevingspark

15:15    Ronde 2: Keuze uit een van de workshops in het belevingspark

16:00    Afsluiting met gedeputeerde Peter Drenth en Rosalie van Dam (Gelderse Natuurmakers)

16:30    Borrel geserveerd door Elver en overhandiging goody bag van de Stadsboerin

Workshops

A. Vinden en verbinden van vrijwilligers – Ellen Oomen (adviseur Leefbaarheidsalliantie Gelderland)

B. Samenwerken met maatschappelijke partners – Vanessa Schroer (bestuurslid Doetebol)

C. Benutten van natuurlijk toegevoegde waarde en omgaan met conflict – Ingeborg van der Oord (sociaal psycholoog) en Tamara Otten (wijkregisseur gemeente Doetinchem)

D. Succesfactoren voor samenwerking tussen initiatief en gemeente – Ingrid Lambregts (wethouder gemeente Doetinchem) en René Reumer (bestuurslid Doetebol)

 

 

 

 

 

 


Impressieverslag bijeenkomst Crowdfunding voor natuur in Gelderland

Er was veel animo voor de inspiratiebijeenkomst op 13 februari in Arnhem over hoe je een groen initiatief kunt realiseren met crowdfunding, of hoe je als gemeente groene initiatieven met matchfunding kunt helpen. Circa 40 Gelderse groene initiatiefnemers en 10 organisaties die zulke initiatieven willen steunen waren aanwezig. Gelderse Natuurmakers organiseerde deze bijeenkomt in samenwerking met de provincie Gelderland, Voor Apeldoorn, Crowdfunding Voor Natuur en Voor Je Buurt.

Na een welkom van Rosalie van Dam en een korte introductie van het netwerk Gelderse Natuurmakers door Irini Salverda (beide van Wageningen UR en organisatoren van Gelderse Natuurmakers) vertelde René van Eijden van de provincie Gelderland over de regeling voor Burgerbetrokkenheid voor natuur, groen en landschap. In het bijzonder ging hij in op de nieuwe mogelijkheid binnen deze regeling waardoor crowdfunding en matchfunding van groene initiatieven een optie is.
Voor Je Buurt heeft daarom een aanvraag ingediend voor een Gelders crowdfundingplatform voor groene initiatieven waarbij de provincie deze initiatieven extra stimuleert door middel van matchfunding, als aanvulling op het zelf opgehaalde bedrag. Aster van Tilburg van Voor Je Buurt vertelde over hoe zij een dergelijk platform voor ogen heeft. Ook ging ze in op de waarde van crowdfunding en matchfunding voor groene bewonersinitiatieven in het algemeen. Crowdfunding is veel meer dan geld alleen. Een campagne levert namelijk ook actieve betrokkenheid, eigenaarschap, draagvlak en zichtbaarheid op. Hele waardevolle dingen om je initiatief succesvol te kunnen realiseren.

Bijeenkomst Crowdfunding voor natuur in Gelderland
Regeling Burgerbetrokkenheid bij groen_Provincie
Presentatie Crowdfunding Voor je Buurt

Vervolgens waren er 2 workshops en een plenaire terugkoppeling waar deelnemers vertelden hoe zij nu tegen crowdfunding aankijken.

Workshop Handvatten voor het opzetten van een crowdfundingcampagne – Aster van Tilburg (Voor je Buurt)
Aster van Tilburg en Dide Dijkers vertelden aan de hand van een aantal voorbeelden van succesvolle crowdfundingacties lessen over wat nu bepaalt of jouw project succesvol is bij crowdfunding: zorg dat je project concreet en tastbaar is, zorg voor verbondenheid met de doelgroep, tijd en enthousiasme en een haalbaar doel(bedrag). Allerlei soorten weetjes en handige zaken om te realiseren, zoals gemiddeld komt 60% van de donateurs komt uit je eigen netwerk en 40% zijn onbekenden, de opbouw van campagne vindt idealiter plaats in schillen en het belang van het voorkomen van ‘het lege terras-syndroom’ (zorg dat vast een paar mensen zichtbaar meedoen aan crowdfunden direct bij de start of net voordat je het openbaar maakt, zodat andere mensen sneller geneigd zijn mee te gaan crowdfunden) kwamen aan de orde. Ook werd er in de workshop een oefening gedaan in het vormgeven van een campagne. Iedereen ging zelf aan de slag met vragen over wie de verwachtte donateurs zijn, het formuleren van een korte, aantrekkelijke pitch en het vormen van ideeën over beloningen.

Workshop Handvatten opzetten crowdfundingscampagne.
Kijk ook op www.crowdfundingacademie.nl voor meer concrete handvatten.

Workshop Leerervaringen van crowdfundingplatform Voor Apeldoorn over hoe je als gemeente bewonersinitiatieven kunt ondersteunen – José Cvetanovic (gemeente Apeldoorn)
José Cvetanovic ziet crowdfunding als een hele leuke creatieve, vrolijke en makkelijke manier om geld te vinden voor je initiatief. Maar ook zij benadrukt dat het naast geld om zichtbaarheid en draagvlak gaat. En jongeren worden zo makkelijker bereikt. Ze is heel enthousiast over de rol die de gemeente neemt om initiatieven hierbij te begeleiden. Ze helpen individuele initiatieven met het platform, maar werken ook aan het opzetten van een lokale community. Waarbij ze lokale partners stimuleren zich te verbinden aan het platform. Zoals de lokale Rabobank of de krant De stedendriehoek. Op deze manier kunnen er makkelijk verbindingen worden gelegd en combinaties gemaakt. Een initiatief dat een campagne opstart, komt bijvoorbeeld met een artikel in de krant, wat een hele mooie impuls oplevert voor hun campagne. Volgens José is actieve betrokkenheid vanuit de gemeente belangrijk. Vanuit de gemeente Apeldoorn werkt iemand dan ook 1 dag per week aan het platform, onder meer door mee te denken en mee te doen met de initiatieven. Martien Verdonk van het bewonersinitiatief Moestuin Havenpark dat gebruik maakte van het Apeldoornse platform vertelt heel enthousiast over hoe het hun gelukt is om meer dan 10.000 euro te verzamelen en hoe de buurt betrokken is geraakt bij de moestuin.

Workshop Crowdfundingsplatform Voor Apeldoorn.
Voor meer concrete handvatten kijk ook op www.civictools.nl

Tijdens de plenaire terugkoppeling reageerden de deelnemers enthousiast op de mogelijkheden van crowdfunding. “Dit hadden we 6 jaar geleden moeten hebben. We hebben toen zo hard moeten werken om geld op te halen, het ging zo moeizaam”. Deelnemers vinden het een makkelijker en leukere manier dan de klassieke subsidieregelingen om geld op te halen, waarbij je bovendien nog eens veel betrokkenheid van mensen cadeau krijgt. Een kritische noot van een deelnemer is dat een initiatief 5% van het gegenereerde geld moet afdragen aan het platform Voor je Buurt. Dat zijn kosten voor de banktransacties en andere onkosten. Maar een overheid of andere organisatie zou deze onkosten ook kunnen ‘afkopen’ zodat deze kosten niet bij een initiatief komen te liggen. Een andere deelnemer reageert dat het een logische prijs is voor een uitermate goede dienst. Bovendien is het ‘no cure, no pay’. En hij zegt dat hij ondertussen ontzettend veel zin heeft om te beginnen met crowdfunding. “Ik bruis van de energie!”

 

Impressieverslag Festival Gelderse Natuurmakers

Op 28 juni 2018 kwamen Gelderse Natuurmakers bij elkaar op het zonovergoten Zwitsal terrein in Apeldoorn. Een dag die in het teken stond van uitwisselen, inspireren en elkaar vinden. De dagvoorzitter, Marlies Claasen, liet de verschillende onderdelen van de bijeenkomst soepel in elkaar overlopen. Ze maakte snel de verbinding met de zaal via haar eigen droom als ze vertelt over het inzicht dat ze kreeg nadat een storm het hek van haar tuin omblies. Het omgevallen hek liet opeens de mogelijkheid zien van een met de buren te delen pluktuin.

In een eerste plenair gesprek maakte Ernst Boere van de provincie Gelderland duidelijk dat het netwerk Gelderse Natuurmakers open staat voor iedereen die in Gelderland natuur wil maken of beheren. “Maar, de stap die de provincie aan het maken is ook spannend. We willen de bewoners de ruimte geven en tegelijkertijd vinden we er zelf ook iets van”. De reis is vandaag begonnen en de bestemming, dat is iets waar we samen aan gaan werken.

Rinske van Noortwijk (GreenWish) vertelde vervolgens over de kracht van groene burgerinitiatieven en wat ze nodig hebben om succesvol te zijn. Ze heeft voor de verschillende overheden een belangrijke boodschap. “Ook al zijn er misschien 1001 redenen om iets niet te doen, aan een bewonersinitiatief dat met een vraag of idee komt gaat vaak al een hele geschiedenis vooraf. De bewoners zijn ondertussen het initiatief dus is afwijzing heel pijnlijk. Respecteer het verhaal dat erachter zit”. Aan de hand van een paar sterke voorbeeldprojecten maakte zij duidelijk dat vertrouwen opbouwen cruciaal is. Ook nieuwe vormen van financieren bijvoorbeeld maken betrokkenheid onder bewoners zichtbaar en kunnen daarbij helpen het vertrouwen te vergroten bij geldschieters.

In een vraaggesprek over Buur maakt Natuur vertelde initiatiefnemer Wim Beijer over hun ervaringen met het aankopen van landbouwgebied via crowdfunding en het omzetten naar natuur met natuurliefhebbers en omwonenden en over hun nieuwe, uitgebreidere focus op betrokkenheid van bedrijven. En Bas Broeder van Co-bomen Lent gaf aan dat het nog een heel proces was om met de bouwers ‘on speaking terms’ te komen, bij het behoud en nieuw leven inblazen van in onbruik geraakte boomgaarden die zich midden in een nieuwbouwgebied bevinden. Carien van Boxtel van De TorenTuin Zaltbommel vertelde dat ze graag een groene plek in de stad wilde realiseren om daar aan de samenhang te werken. Het gaat daarbij om grond met woonbestemming, hetgeen een belangrijke factor is in een moeilijk proces met de gemeente.

De tweede helft van de middag en de avond stonden in het teken van verdiepende workshops. En tussendoor was er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van eten, drankjes en heerlijke koffie. Emerpark Zutphen stond stil bij het samenspel tussen bewoners en overheid, Marke Gorsselse Heide gaf een inkijkje in het organiseren van betrokkenheid, platform Arnhem Klimaatbestendig ging in op het helpen van burgerinitiatieven, IVN Gelderland gaf tips voor succes bij burgerinitiatieven en in een tweede workshop werd de waarde van scrummen voor een succesvol initiatief geduid, en tot slot in de workshop crowdfunding voor natuur werd de potentie van deze manier van financieren belicht.

De verschillende workshops maakten duidelijk dat initiatiefnemers een lange adem nodig hebben en ze hun tong blauw moeten praten. Ook is het hebben van of bouwen aan netwerken met instituties cruciaal. BTW-technisch kan het slim zijn beschikbare overheidsmiddelen bij overheden op de rekening te laten staan, maar dan moet je wel heel goed vastleggen hoe en waarvoor dat geld wordt gereserveerd. Ook werd duidelijk dat een ambtenaar die zijn of haar nek uitsteekt voor een bewonersinitiatief wel bestuurlijke dekking moet krijgen.

In een afsluitende plenaire sessie benadrukte gedeputeerde Peter Drenth dat al deze initiatieven tot stand zijn gekomen door de bewoners en niet door de bestuurders. “Bestuurders mogen best wat meer lef tonen om achter een initiatief te gaan staan”, aldus Drenth. Hij geeft ook toe dat het nog zoeken is naar de juiste voorwaarden om de publieke middelen beschikbaar te stellen aan initiatieven. Maar één ding is duidelijk, Gelderland is te groot om te managen door alleen de provincie zelf. Peter Drenth neemt mee dat het steuntje in de rug echt nodig is (en dat is niet alleen geld) om te kunnen doorpakken. Ook moeten de procedures om in aanmerking te komen voor middelen en ze te verantwoorden korter en makkelijker.

Festival Gelderse Natuurmakers_plenair_Rinske van Noortwijk

Festival Gelderse Natuurmakers_10 tips voor succesvolle groene burgerinitiatieven

Festival Gelderse Natuurmakers_Arnhem Klimaatbestendig

Festival Gelderse Natuurmakers_crowdfunding

Festival Gelderse Natuurmakers_Emerpark Zutphen

Festival Gelderse Natuurmakers_Marke Gorsselse Heide

Festival Gelderse Natuurmakers_SCRUM