Ambassadeurs van de subsidieregeling

Initiatieven die deelnemen aan de Gelderse regeling Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap:

Stichting Co-Bomen

Stichting Co-bomen maakt gebruik van de Regeling Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap voor haar beheer van historische boomgaarden.

cobomen.nl:

“Stichting Co-bomen heeft historische boomgaarden in Nijmegen Noord in beheer, samen met haar 170 leden. We werken graag samen met ondernemende partijen en bedrijven in de nabijheid van de boomgaard. We zoeken creatieve verbindingen die een integrale meerwaarde geven voor Nijmegen Noord.”

De Facebook-pagina van het initiatief 

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert

Stichting Educatieve Natuurtuin Goffert maakt gebruik van de Regeling Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap.

natuurtuingoffert.nl

“Het in stand houden, beheren en onderhouden van een publiek toegankelijke natuurtuin voor het aanbieden van natuur-educatieve activiteiten om mensen kennis te laten maken met en te laten genieten van een verscheidenheid aan natuurlijke biotopen. De natuur-educatieve activiteiten richten zich daarbij primair op leerlingen van basis-en voortgezet onderwijs, secundair op op geïnteresseerde volwassenen, buurtbewoners en wandelaars.”

De Facebook-pagina van het initiatief

GreenTeam van de Scouting Gendringen

Het GreenTeam van de Scouting Gendringen maakt gebruik van de Regeling Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap voor haar initiatief om braakliggende terreinen in te richten met natuur.

scoutinggendringen.nl/green-team/:

“De Scouting is op dit moment bezig met een actie, om braakliggende terreinen van de gemeente aan te planten met bomen. Dit doen we samen met verschillende andere verenigingen en scholen.”

De Facebook-pagina van het initiatief 

Stichting biotoopverbetering Zuid Veluwe

Stichting biotoopverbetering Zuid Veluwe maakt gebruik van de Regeling Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap voor haar initiatief om akkerranden te beheren.

Stichting-biotoopverbetering-zuid-veluwe:

“Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag.”

Stichting Vleermuizendorp Neede

Stichting Vleermuizendorp Neede maakt gebruik van de Regeling Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap voor haar vleermuizenproject.

www.vleermuizendorp.nl:

“In 2003 is Stichting Vleermuizendorp Neede in het leven geroepen met als doel dit ‘Vlearmuze’ (vleermuizen) imago in positieve zin te versterken en het dorp hiermee een imago en landelijke bekendheid te geven als Vleermuizendorp Neede.”

Facebook-pagina van het initiatief

Stichting Heg & Landschap

Stichting Heg & Landschap maakt gebruik van de Regeling Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap voor het Kampioenschap Heggenvlechten.

hegenlandschap.nl

“Op 14 januari 2016 vond voor de 3e keer het kampioenschap Heggenvlechten voor ons erfgoed plaats. Het kampioenschap werd georganiseerd op landgoed Bonenburg in Heerde. Landgoed Bonenburg is het landgoed met de grootste lengte aan gevlochten heggen in Nederland. Sinds 2002 worden er elk jaar heggen op het landgoed gevlochten en nieuwe heggen aangeplant. Een prachtige locatie voor zowel deelnemers als bezoekers.”