Festival Gelderse Natuurmakers

Impressieverslag Festival Gelderse Natuurmakers

Op 28 juni 2018 kwamen Gelderse Natuurmakers bij elkaar op het zonovergoten Zwitsal terrein in Apeldoorn. Een dag die in het teken stond van uitwisselen, inspireren en elkaar vinden. De dagvoorzitter, Marlies Claasen, liet de verschillende onderdelen van de bijeenkomst soepel in elkaar overlopen. Ze maakte snel de verbinding met de zaal via haar eigen droom als ze vertelt over het inzicht dat ze kreeg nadat een storm het hek van haar tuin omblies. Het omgevallen hek liet opeens de mogelijkheid zien van een met de buren te delen pluktuin.

In een eerste plenair gesprek maakte Ernst Boere van de provincie Gelderland duidelijk dat het netwerk Gelderse Natuurmakers open staat voor iedereen die in Gelderland natuur wil maken of beheren. “Maar, de stap die de provincie aan het maken is ook spannend. We willen de bewoners de ruimte geven en tegelijkertijd vinden we er zelf ook iets van”. De reis is vandaag begonnen en de bestemming, dat is iets waar we samen aan gaan werken.

Rinske van Noortwijk (GreenWish) vertelde vervolgens over de kracht van groene burgerinitiatieven en wat ze nodig hebben om succesvol te zijn. Ze heeft voor de verschillende overheden een belangrijke boodschap. “Ook al zijn er misschien 1001 redenen om iets niet te doen, aan een bewonersinitiatief dat met een vraag of idee komt gaat vaak al een hele geschiedenis vooraf. De bewoners zijn ondertussen het initiatief dus is afwijzing heel pijnlijk. Respecteer het verhaal dat erachter zit”. Aan de hand van een paar sterke voorbeeldprojecten maakte zij duidelijk dat vertrouwen opbouwen cruciaal is. Ook nieuwe vormen van financieren bijvoorbeeld maken betrokkenheid onder bewoners zichtbaar en kunnen daarbij helpen het vertrouwen te vergroten bij geldschieters.

In een vraaggesprek over Buur maakt Natuur vertelde initiatiefnemer Wim Beijer over hun ervaringen met het aankopen van landbouwgebied via crowdfunding en het omzetten naar natuur met natuurliefhebbers en omwonenden en over hun nieuwe, uitgebreidere focus op betrokkenheid van bedrijven. En Bas Broeder van Co-bomen Lent gaf aan dat het nog een heel proces was om met de bouwers ‘on speaking terms’ te komen, bij het behoud en nieuw leven inblazen van in onbruik geraakte boomgaarden die zich midden in een nieuwbouwgebied bevinden. Carien van Boxtel van De TorenTuin Zaltbommel vertelde dat ze graag een groene plek in de stad wilde realiseren om daar aan de samenhang te werken. Het gaat daarbij om grond met woonbestemming, hetgeen een belangrijke factor is in een moeilijk proces met de gemeente.

De tweede helft van de middag en de avond stonden in het teken van verdiepende workshops. En tussendoor was er gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van eten, drankjes en heerlijke koffie. Emerpark Zutphen stond stil bij het samenspel tussen bewoners en overheid, Marke Gorsselse Heide gaf een inkijkje in het organiseren van betrokkenheid, platform Arnhem Klimaatbestendig ging in op het helpen van burgerinitiatieven, IVN Gelderland gaf tips voor succes bij burgerinitiatieven en in een tweede workshop werd de waarde van scrummen voor een succesvol initiatief geduid, en tot slot in de workshop crowdfunding voor natuur werd de potentie van deze manier van financieren belicht.

De verschillende workshops maakten duidelijk dat initiatiefnemers een lange adem nodig hebben en ze hun tong blauw moeten praten. Ook is het hebben van of bouwen aan netwerken met instituties cruciaal. BTW-technisch kan het slim zijn beschikbare overheidsmiddelen bij overheden op de rekening te laten staan, maar dan moet je wel heel goed vastleggen hoe en waarvoor dat geld wordt gereserveerd. Ook werd duidelijk dat een ambtenaar die zijn of haar nek uitsteekt voor een bewonersinitiatief wel bestuurlijke dekking moet krijgen.

In een afsluitende plenaire sessie benadrukte gedeputeerde Peter Drenth dat al deze initiatieven tot stand zijn gekomen door de bewoners en niet door de bestuurders. “Bestuurders mogen best wat meer lef tonen om achter een initiatief te gaan staan”, aldus Drenth. Hij geeft ook toe dat het nog zoeken is naar de juiste voorwaarden om de publieke middelen beschikbaar te stellen aan initiatieven. Maar één ding is duidelijk, Gelderland is te groot om te managen door alleen de provincie zelf. Peter Drenth neemt mee dat het steuntje in de rug echt nodig is (en dat is niet alleen geld) om te kunnen doorpakken. Ook moeten de procedures om in aanmerking te komen voor middelen en ze te verantwoorden korter en makkelijker.

Festival Gelderse Natuurmakers_plenair_Rinske van Noortwijk

Festival Gelderse Natuurmakers_10 tips voor succesvolle groene burgerinitiatieven

Festival Gelderse Natuurmakers_Arnhem Klimaatbestendig

Festival Gelderse Natuurmakers_crowdfunding

Festival Gelderse Natuurmakers_Emerpark Zutphen

Festival Gelderse Natuurmakers_Marke Gorsselse Heide

Festival Gelderse Natuurmakers_SCRUM

Delen? Graag!