Bijeenkomst Succesvol verbinden! Leren van de aanpak van Doetebol

Bekijk hier de aftermovie van deze inspiratiebijeenkomst

 

Verslag inspiratiebijeenkomst Succesvol verbinden! Leren van de aanpak van Doetebol

Op woensdagmiddag 26 juni kwamen meer dan 50 Gelderse Natuurmakers bijeen in het belevingspark Doetebol in Doetinchem om van elkaar te leren.

Centraal stond de aanpak van het burgerinitiatief Doetebol, maar in de onderlinge gesprekken en verdiepende workshops was er ook veel ruimte voor de verhalen en ervaringen die de deelnemers inbrachten over hun eigen mooie groene initiatieven in Gelderland. Ook overheden en maatschappelijke organisaties die (willen) samenwerken met groene burgerinitiatieven brachten hun ervaringen en vragen in.

We begonnen de middag onder een prachtige grote Achterhoekse tent zittend op hooibalen met een informeel welkom door Irini Salverda namens het netwerk Gelderse Natuurmakers en Vanessa Schroer namens Stichting Doetebol.

De kunst van verbinden
Thema van de middag was de kunst van verbinden. Iets waar Doetebol meester in is. De organisatie van deze inspiratiebijeenkomst is een fantastische illustratie van hun verbindend vermogen. Voor de catering werkte Doetebol bijvoorbeeld samen met Elver. Een organisatie uit de wijk die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt en vaker betrokken is bij activiteiten van Doetebol. Ook voor andere faciliteiten en materialen die we voor de bijeenkomst hebben gebruikt – zoals de tent en de hooibalen – heeft Doetebol samengewerkt met mensen en organisaties uit de wijk. Hiermee laat Doetebol zien hoe groot hun netwerk is en hoe goed zij verbindingen kunnen leggen met lokale partijen, waardoor een proces van geven en ontvangen op gang komt en veel meer gerealiseerd kan worden dan dat zij in hun eentje hadden gekund. Dit is precies waarover we deze middag van Doetebol hebben willen leren en wat we willen vertalen naar onze eigen praktijken.

De start van Doetebol; kindertekeningen en koffie bij de wethouder
In haar welkomstwoord vertelde initiatiefnemer Vanessa Schroer hoe zij in 2015 met nog een andere moeder heel onverwacht bij de wethouder aan mocht schuiven en enthousiast haar ideeën voor een natuurlijke speeltuin uit de doeken deed aan hand van tekeningen van hun kinderen. De gemeente zei warempel ja en zegde het benodigde stuk grond en 60.000 euro toe zodat de bewoners aan de slag konden. Het geluk was namelijk dat de betreffende locatie al op de agenda van de gemeente stond en er al geld en uren beschikbaar waren. Dat was het overrompelende begin van Doetebol. Een groep bewoners uit de wijk heeft deze kans met beide handen aangepakt, maar moest zich wel grondig (her)organiseren om deze grote opgave (en later nog veel meer andere dingen!) te kunnen realiseren.

Meervoudige waardecreatie
René Reumer van Doetebol nam het stokje over en vertelde hoe het initiatief is getransformeerd tot de bewonersorganisatie die ze nu is. De vier belangrijkste veranderingen zijn: 1. van individu naar collectief; 2. van aanleg-clubje naar duurzame organisatie voor beheer en activiteiten; 3. van 12 werkgroepen naar 2 commissies die ondersteund worden door het bestuur; en 4. van afhankelijk van (gemeentelijke) subsidie naar duurzaam business model op basis van meervoudige waardecreatie. Volgens René is de uitdaging van een nieuw organisatiemodel de vormgeving van waardecreatie. Bij meervoudige waardecreatie gaat het over de samenhang tussen sociale, ecologische en economische waarden. Dit businessmodel zie je vaker terug in zakelijke initiatieven zoals deelauto’s of het concept ‘Seats to meet’. Maar is nog zeldzaam als aanpak bij burgerinitiatieven. Voor meer informatie over nieuwe business modellen en meervoudige waardecreatie kun je publicaties en video’s van Jan Jonker bekijken. Een andere leestip van Rene is: Burgerinitiatieven, waar een wil is… Zie verder ook de presentatie van René.

Elkaar anders vasthouden terwijl je danst
Daarna hoorden we het verhaal vanuit gemeentelijk perspectief van wethouder Ingrid Lambregts over de samenwerking met Doetebol en hoe de gemeente hier al zoekende haar rol heeft genomen. Ingrid ging in op leerzame do’s & dont’s voor een goede kwaliteit van de samenwerking. Zoals: Sta open voor andere ideeën; geef duidelijkheid vooraf (over kaders, geld, tijd, etc.) en kom afspraken na; pluk snel laaghangend fruit, wees zichtbaar naar buiten en vier samen mijlpalen; werk van klein naar groot om consensus te bereiken maar hou altijd de stip op de horizon voor ogen; en evalueer samen tussentijds de samenwerking. Een conclusie is dat het vliegwiel van overheidsparticipatie bij initiatieven zoals Doetebol alleen kan gaan draaien als je meer ‘loslaat’ als overheid. Maar in feite betekent dit ‘anders vasthouden’: open en met vertrouwen en waar nodig met ondersteuning om dingen mede mogelijk te maken. Ingrid spreekt hier van een gezamenlijke dans waarbij je elkaar goed aanvoelt, meebeweegt op elkaars inzetten en elkaar vasthoudt waar nodig. Zie verder de presentatie van Ingrid.

Inspirerende workshops
Hierna volgden de workshops die grotendeels plaatsvonden op schaduwrijke plekjes in het klimbos. Want het was een hete dag!

 • Vinden en verbinden van vrijwilligers – Ellen Oomen (adviseur Leefbaarheidsalliantie Gelderland)
  In deze workshop ging Ellen Oomen samen met de deelnemers op zoek naar effectieve manieren om vrijwilligers te vinden en te verbinden aan je initiatief. Deelnemers schreven hun tips op op kaartjes. Het delen van ervaringen stond centraal, aangevuld door de ervaring die Ellen heeft met het opzetten van haar eigen initiatief en het begeleiden van initiatieven. Inzichten werden gezaaid en de oogst werd samen besproken. Tips die langskwamen waren bijvoorbeeld zoek je vrijwilligers dicht bij de doelgroep (dus bijvoorbeeld onder de bezoekers van je initiatief), benader mensen persoonlijk dan is de kans van slagen veel groter, verplaats je in wat de vrijwilliger zoekt en bouw aan een team dat zó gezellig is dat vrijwilligers heel graag (blijven) komen. Een overzicht van alle tips tijdens de twee rondes workshops is hier te vinden.

 • Samenwerken met maatschappelijke partners – Vanessa Schroer (bestuurslid Doetebol)
  Deze workshop begon bij de persoonlijke ervaringen van Vanessa Schroer bij de ontwikkeling van Doetebol. Vanessa vertelde over de maatschappelijke partners die zich in de loop van de tijd bij Doetebol hebben aangesloten, zoals Doetebol-fit Kids, -natuurkoffer,-aan de slag in de speeltuin, – fit 55+, -educatie. Vanwege het principe van wederkerigheid kwamen ook de deelnemers met hun initiatieven en vragen aan bod. Uitgebreid werd samen stilgestaan bij ervaringen van deelnemers en werden tips gedeeld.

 • Natuurlijk Toegevoegde Waarden ontdekken en omgaan met conflict – Ingeborg van der Oord (sociaal psycholoog) en Tamara Otten (wijkregisseur gemeente Doetinchem)
  In deze workshop ging het over elkaars natuurlijk toegevoegde waarde leren destilleren. Aan de hand van voorbeelden van de prachtige hobbelige weg die bij Doetebol al afgelegd is, leerden deelnemers het conflict herkennen dat los komt wanneer waarden en belangen verschillen. Ook leerden zij de waarom-vraag te gebruiken voor het verkennen en omgaan met conflicten. Op deze manier komen de ingrediënten voor succesvolle samenwerkingen bovendrijven.

 • Succesfactoren voor unieke samenwerking – Ingrid Lambregts (wethouder Doetinchem) en René Reumer (bestuurslid Doetebol)
  Wanneer een samenwerking geen écht samenwerken is, weten we dat eigenlijk allemaal. In deze workshop stonden de aanvullende vermogens van gemeente Doetinchem en belevingspark Doetebol centraal. Samenwerken is als het creëren van een zeldzame, originele dans, aangepast op de omstandigheden van het moment. Waar de één loslaat, houdt de ander vast, waar de één vertrouwen geeft, kan de ander in vertrouwen werken. In deze workshop wisselden deelnemers ervaringen uit over succesfactoren van unieke samenwerking.

Peter Drenth: “Onder de indruk”
Tijdens de afsluiting van de middag door Rosalie van Dam (Gelderse Natuurmakers) vertelden deelnemers wat zij persoonlijk meenemen uit de workshops. Waar sommigen reflectie en herkenning noemden, werd door anderen aangegeven dat ze met concrete acties naar huis gingen. Vervolgens was er een informeel gesprek met gedeputeerde Peter Drenth waarin hij vertelde over het coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ dat net gepresenteerd is. Ook zei hij dat groene burgerinitiatieven wat hem betreft een prominente rol hebben bij het realiseren van natuur en de provincie in de ondersteuning van deze initiatieven. Bijvoorbeeld door middel van de subsidieregeling ‘Burgerbetrokkenheid bij natuur, groen en landschap’. Op opmerkingen van deelnemers dat zij het soms ook als een zware verantwoordelijk ervaren, reageerde Drenth herkennend en gaf aan dat de provincie en gemeenten in verschillende rollen graag meer samen met burgers optrekken. Ook noemde Peter Drenth dat hij het belangrijk vindt om maatschappelijke organisaties zoals Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Voor je buurt en IVN te ondersteunen, omdat zij ook een belangrijke rol kunnen spelen bij het samenspel met groene burgerinitiatieven. Op de vraag wat de gedeputeerde de Gelderse initiatieven wilde meegeven vertelde de gedeputeerde dat hij enorm onder de indruk is van wat Gelderse initiatieven allemaal realiseren, dat er uitdagingen zijn om dit ook te continueren en dat hij daar heel graag in de toekomst bij betrokken blijft. Voor de deelnemers was er tot slot een goodie pot van de Stadsboerin en de mogelijkheid deel te nemen aan een rondleiding door het hele belevenispark van Doetebol.

Grote dank
Gelderse Natuurmakers heeft deze bijeenkomst kunnen organiseren door de geweldige samenwerking met Stichting Doetebol, gemeente Doetinchem, de Leefbaarheidsalliantie en de provincie Gelderland. Iedereen heel veel dank! Speciale dank gaat uit naar de initiatiefnemers van en betrokkenen bij Doetebol. Mooi om te zien hoe zij er nog een schepje bovenop hebben gedaan. Speciaal voor de dag had de eigenaar bijvoorbeeld als verrassing een ‘Achterhoekse’ tent laten maken. En ook de buurtbewoonster die ons toegang gaf tot haar huis om gebruik te maken van het toilet en de groencommissie die op het laatste moment het klimbos heeft gemaaid omdat het zo warm was zodat de workshop niet in het open deel van het park konden plaatsvinden. Allen super bedankt!

 

Uitnodiging inspiratiebijeenkomst 26 juni 2019:  Succesvol verbinden! Leren van aanpak groen burgerinitiatief Doetebol in Doetinchem

Wil je meer weten over hoe je als groen initiatief vrijwilligers aan je kunt verbinden, waardevolle relaties kunt leggen met maatschappelijke partners, en elkaars natuurlijke toegevoegde waarde beter kunt aanspreken? En wil je horen hoe je als overheid via ‘sturen is loslaten’ op inspirerende wijze met groene initiatieven kunt samenwerken? Kom dan naar de inspiratiebijeenkomst op woensdag 26 juni van 13:00 tot 17:00 uur in belevingspark Doetebol in Doetinchem!

Deze bijeenkomst is bedoeld voor Gelderse groene maatschappelijke initiatieven, overheden en andere organisaties die een rol zien voor zichzelf in het samen creëren van Gelderse natuur.

Gelderse Natuurmakers organiseert deze bijeenkomst in samenwerking met Stichting Doetebol, Leefbaarheidsalliantie Gelderland en Gemeente Doetinchem.

Meld je uiterlijk 20 juni aan via Irini.Salverda@wur.nl. We hanteren deze keer een maximum ten behoeve van optimale uitwisseling in niet al te grote groepen, dus wacht niet te lang met aanmelden.

Programma

13:00    Inloop met koffie en thee geserveerd door medewerkers van Elver

13:30   Plenair programma

Welkom door Irini Salverda (Gelderse Natuurmakers) en Vanessa Schroer (Stichting Doetebol)

René Reumer (bestuurslid Doetebol) en Ingrid Lambregts (wethouder gemeente Doetinchem) vertellen over de aanpak van Doetebol op basis van meervoudige waardecreatie en over in verbinding loslaten als aanpak van de gemeente

14:15    Ronde 1: Keuze uit een van de workshops in het belevingspark

15:15    Ronde 2: Keuze uit een van de workshops in het belevingspark

16:00    Afsluiting met gedeputeerde Peter Drenth en Rosalie van Dam (Gelderse Natuurmakers)

16:30    Borrel geserveerd door Elver en overhandiging goody bag van de Stadsboerin

Workshops

A. Vinden en verbinden van vrijwilligers – Ellen Oomen (adviseur Leefbaarheidsalliantie Gelderland)

B. Samenwerken met maatschappelijke partners – Vanessa Schroer (bestuurslid Doetebol)

C. Benutten van natuurlijk toegevoegde waarde en omgaan met conflict – Ingeborg van der Oord (sociaal psycholoog) en Tamara Otten (wijkregisseur gemeente Doetinchem)

D. Succesfactoren voor samenwerking tussen initiatief en gemeente – Ingrid Lambregts (wethouder gemeente Doetinchem) en René Reumer (bestuurslid Doetebol)

 

 

 

 

 

 

Delen? Graag!