Bijeenkomst Crowdfunding voor Gelderse natuur


Impressieverslag bijeenkomst Crowdfunding voor natuur in Gelderland

Er was veel animo voor de inspiratiebijeenkomst op 13 februari in Arnhem over hoe je een groen initiatief kunt realiseren met crowdfunding, of hoe je als gemeente groene initiatieven met matchfunding kunt helpen. Circa 40 Gelderse groene initiatiefnemers en 10 organisaties die zulke initiatieven willen steunen waren aanwezig. Gelderse Natuurmakers organiseerde deze bijeenkomt in samenwerking met de provincie Gelderland, Voor Apeldoorn, Crowdfunding Voor Natuur en Voor Je Buurt.

Na een welkom van Rosalie van Dam en een korte introductie van het netwerk Gelderse Natuurmakers door Irini Salverda (beide van Wageningen UR en organisatoren van Gelderse Natuurmakers) vertelde René van Eijden van de provincie Gelderland over de regeling voor Burgerbetrokkenheid voor natuur, groen en landschap. In het bijzonder ging hij in op de nieuwe mogelijkheid binnen deze regeling waardoor crowdfunding en matchfunding van groene initiatieven een optie is.
Voor Je Buurt heeft daarom een aanvraag ingediend voor een Gelders crowdfundingplatform voor groene initiatieven waarbij de provincie deze initiatieven extra stimuleert door middel van matchfunding, als aanvulling op het zelf opgehaalde bedrag. Aster van Tilburg van Voor Je Buurt vertelde over hoe zij een dergelijk platform voor ogen heeft. Ook ging ze in op de waarde van crowdfunding en matchfunding voor groene bewonersinitiatieven in het algemeen. Crowdfunding is veel meer dan geld alleen. Een campagne levert namelijk ook actieve betrokkenheid, eigenaarschap, draagvlak en zichtbaarheid op. Hele waardevolle dingen om je initiatief succesvol te kunnen realiseren.

Bijeenkomst Crowdfunding voor natuur in Gelderland
Regeling Burgerbetrokkenheid bij groen_Provincie
Presentatie Crowdfunding Voor je Buurt

Vervolgens waren er 2 workshops en een plenaire terugkoppeling waar deelnemers vertelden hoe zij nu tegen crowdfunding aankijken.

Workshop Handvatten voor het opzetten van een crowdfundingcampagne – Aster van Tilburg (Voor je Buurt)
Aster van Tilburg en Dide Dijkers vertelden aan de hand van een aantal voorbeelden van succesvolle crowdfundingacties lessen over wat nu bepaalt of jouw project succesvol is bij crowdfunding: zorg dat je project concreet en tastbaar is, zorg voor verbondenheid met de doelgroep, tijd en enthousiasme en een haalbaar doel(bedrag). Allerlei soorten weetjes en handige zaken om te realiseren, zoals gemiddeld komt 60% van de donateurs komt uit je eigen netwerk en 40% zijn onbekenden, de opbouw van campagne vindt idealiter plaats in schillen en het belang van het voorkomen van ‘het lege terras-syndroom’ (zorg dat vast een paar mensen zichtbaar meedoen aan crowdfunden direct bij de start of net voordat je het openbaar maakt, zodat andere mensen sneller geneigd zijn mee te gaan crowdfunden) kwamen aan de orde. Ook werd er in de workshop een oefening gedaan in het vormgeven van een campagne. Iedereen ging zelf aan de slag met vragen over wie de verwachtte donateurs zijn, het formuleren van een korte, aantrekkelijke pitch en het vormen van ideeën over beloningen.

Workshop Handvatten opzetten crowdfundingscampagne.
Kijk ook op www.crowdfundingacademie.nl voor meer concrete handvatten.

Workshop Leerervaringen van crowdfundingplatform Voor Apeldoorn over hoe je als gemeente bewonersinitiatieven kunt ondersteunen – José Cvetanovic (gemeente Apeldoorn)
José Cvetanovic ziet crowdfunding als een hele leuke creatieve, vrolijke en makkelijke manier om geld te vinden voor je initiatief. Maar ook zij benadrukt dat het naast geld om zichtbaarheid en draagvlak gaat. En jongeren worden zo makkelijker bereikt. Ze is heel enthousiast over de rol die de gemeente neemt om initiatieven hierbij te begeleiden. Ze helpen individuele initiatieven met het platform, maar werken ook aan het opzetten van een lokale community. Waarbij ze lokale partners stimuleren zich te verbinden aan het platform. Zoals de lokale Rabobank of de krant De stedendriehoek. Op deze manier kunnen er makkelijk verbindingen worden gelegd en combinaties gemaakt. Een initiatief dat een campagne opstart, komt bijvoorbeeld met een artikel in de krant, wat een hele mooie impuls oplevert voor hun campagne. Volgens José is actieve betrokkenheid vanuit de gemeente belangrijk. Vanuit de gemeente Apeldoorn werkt iemand dan ook 1 dag per week aan het platform, onder meer door mee te denken en mee te doen met de initiatieven. Martien Verdonk van het bewonersinitiatief Moestuin Havenpark dat gebruik maakte van het Apeldoornse platform vertelt heel enthousiast over hoe het hun gelukt is om meer dan 10.000 euro te verzamelen en hoe de buurt betrokken is geraakt bij de moestuin.

Workshop Crowdfundingsplatform Voor Apeldoorn.
Voor meer concrete handvatten kijk ook op www.civictools.nl

Tijdens de plenaire terugkoppeling reageerden de deelnemers enthousiast op de mogelijkheden van crowdfunding. “Dit hadden we 6 jaar geleden moeten hebben. We hebben toen zo hard moeten werken om geld op te halen, het ging zo moeizaam”. Deelnemers vinden het een makkelijker en leukere manier dan de klassieke subsidieregelingen om geld op te halen, waarbij je bovendien nog eens veel betrokkenheid van mensen cadeau krijgt. Een kritische noot van een deelnemer is dat een initiatief 5% van het gegenereerde geld moet afdragen aan het platform Voor je Buurt. Dat zijn kosten voor de banktransacties en andere onkosten. Maar een overheid of andere organisatie zou deze onkosten ook kunnen ‘afkopen’ zodat deze kosten niet bij een initiatief komen te liggen. Een andere deelnemer reageert dat het een logische prijs is voor een uitermate goede dienst. Bovendien is het ‘no cure, no pay’. En hij zegt dat hij ondertussen ontzettend veel zin heeft om te beginnen met crowdfunding. “Ik bruis van de energie!”

 

Delen? Graag!